Privacyverklaring

In deze privacyverklaring van Void Media omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Website bezoekers:
IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief:
E-mailadres (verplicht) : om u een bevestiging te sturen van inschrijving en om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen.
Voornaam, Achternaam : om u te kunnen aanspreken in de nieuwsbrief.

Wanneer u het contactformulier invult:
E-mailadres (verplicht) : om uw reactie te kunnen beantwoorden.
Naam : om u te kunnen aanspreken in de correspondentie.

Aanmelders abonnement:
Bedrijfsnaam (niet verpicht), Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Land (verplicht) : om ons magazine en factuur te kunnen toesturen en voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres (verplicht) : om u een bevestiging te sturen van de aanmelding als abonnee, om u betalingsverzoeken toe te zenden en voor verdere correspondentie.

Telefoonnummer (verplicht) : om contact met u op te nemen bij eventuele vragen.

Bij een cadeau-abonnement de volgende gegevens van het verzendadres:
Bedrijfsnaam (niet verpicht), Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Land (verplicht) : om ons magazine te kunnen toesturen en voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Overige gegevens die worden vastgelegd:
Rekeningnummer : wordt vastgelegd bij aanvraag automatische incasso als betaalwijze en bij verwerking van betalingen t.b.v. eenvoudiger verwerking van toekomstige betalingen.

Betalings- en factuurgegevens, start- en einddatum abonnement :
voor onze abonnementenadministratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Gegevens die worden gegenereerd via de website:
Gegevens inzake aanmelders abonnementen : voor onze abonnementenadministratie.

Andere gegevens:Inhoud van eventuele (e-mail)correspondentie met u en andere personen: om met u te corresponderen.

AAN WIE GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant/boekhouder/abonneeservice/verzender. De betalingsgegevens moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder. Alle gegevens inzake abonnementen worden verwerkt door onze abonneeservice en de adresgegevens gaan naar de verzender t.b.v. de verzending van het magazine.

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zullen wij alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties. Als wij daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR NAAR INSTANTIES BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

HOELANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen de relevante gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in onze administratie bewaren wij tenminste zeven (7) jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen één (1) jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Gegevens in de database achter onze website worden na twee (2) weken verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via lezersservice@machinamagazine.nl

COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hiermee willen wij u als bezoeker een optimale ervaring bieden én leren hoe wij onze informatie beter kunnen laten aansluiten op uw behoeften. Met behulp van cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze informatie (waarbij geen naam- en adresgegevens worden opgeslagen) alleen voor analyse.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account.

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen wij een bepaald verzoek weigeren.

WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT?
Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op via lezersservice@machinamagazine.nl

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 22 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.